Konsultering

Konsulteringstjänsterna är avsedda för SMF-företag som har en stark egen vilja att utveckla och utvecklas – och som dessutom har förutsättningar att göra det. Målet med tjänsterna är tillväxt, förnyelse och effektivitet.

Innehåll i konsulteringstjänsterna

Konsulteringstjänsterna är indelade i fem delområden för utveckling av affärsverksamheten. Dessa används för att skräddarsy de utvecklingsåtgärder som bäst lämpar sig för företagets behov. Resultatet av konsulteringstjänsterna är en analys av ämnesområdet och en rapport samt rekommendationer om fortsatta åtgärder till företaget.

Läs mer om ämnesområdenas innehåll:

Längd och pris

Konsulteringens längd och innehåll bestäms i samarbete mellan kunden, NTM-centralens expert och den expert som levererar tjänsten.

Minimilängd är 2 dagar, maximal längd 15 dagar/3 år.

Dagspriset är 1 200 € + moms, varav statens stöd är 75 %. Det vill säga det subventionerade priset som kunden betalar är 30 € + moms/dag.

Ansökningsprocess

NTM-centralen beviljar konsulteringstjänsterna på basis av ansökan. I de flesta fall hänvisas företaget till konsulteringstjänsterna efter analysen av affärsverksamhetens nuläge (analystjänsten), men det är också möjligt att ansöka om konsultering som enskild tjänst.

Så här framskrider ansökningsprocessen:

 

På andra webbplatsen

Länk: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."