Ledarskap och personal

Utvecklingstjänst för utveckling av SMF-företagets ledarskap och personal

För vilka företag?

Tjänsten är avsedd för SMF-företag som vill förbättra och utveckla ledarskapet, personalens kompetens och välbefinnande på arbetet.

Mål

Företagets konkurrenskraft stärks när kvaliteten på ledarskapet, personalens kompetens, motivation och välbefinnande på arbetet förbättras.

Målet konkretiseras i den beställning som görs till tjänsteleverantören. Experttjänsten genomförs i samarbete mellan experten och SMF-företaget.

Genomförande

Tjänsten kan innehålla åtgärder som används för att:

  • kartlägga och utveckla kvaliteten på ledarskapet och chefsarbetet samt välbefinnandet i arbetet
  • utreda personalens kunskapsbehov i förhållande till företagets framtidsmål
  • utveckla den strategiska planeringen av personalens kompetens och välbefinnande på arbetet

Pris

Kundens betalningsandel är 30 euro + moms/dag fram till 23.9.2020. Fr.o.m. 24.9.2020 återgår priset på tjänsten till det normala och är 300 euro + moms/dag

Serviceproducenten fakturerar kunden efter att tjänsten har utförts.

Längd

Experttjänstens längd och innehåll bestäms utifrån SMF-företagets behov. Behovet fastställs i samråd med NTM-centralen.

Blev du intresserad?

På andra webbplatsen

Gör en ansökan.Till ansökan.

FöretagsFinlands telefontjänst.

"Samarbetet med NTM-centralen och konsulten har gått snabbt och smidigt."