Analys

I analystjänsten får du en helhetsbild av affärsverksamhetens nuläge och en tydlig utvecklingsplan. Tjänsten är avsedd för SMF-företag som planmässigt vill utveckla sin verksamhet. För att förverkliga den utvecklingsplan som fås genom analysen får du en hänvisning till nödvändiga utvecklingsåtgärder – konsulteringstjänster, utbildning av nyckelpersoner eller andra tjänster.

Analystjänstens innehåll

Analysen görs i samarbete mellan kunden och en ansvarig expert. Företaget får en helhetsuppfattning om det nuvarande läget inom affärsverksamheten, om framtidsriktningen, om eventuella strategiska alternativ och om utvecklingsmöjligheterna. Slutresultatet är en konkret utvecklingsplan som företaget kan börja genomföra.

När företaget ansöker om analystjänsten lämnar det samtidigt bakgrundsuppgifter om sin verksamhet för granskning av en konsult samt gör ett IP-snabbtest.

När man ansöker gör man också IP-snabbtestet, som är en checklista över immateriella tillgångar (Intellectual Property, IP) och immateriella rättigheter (Intellectual Property Rights, IPR). Med hjälp av testet säkerställs att företagaren tar hänsyn till de immateriella rättigheter i sin affärsverksamhet som är viktiga för företagaren själv. Det tar några minuter att göra testet och testet resulterar i en lista över utvecklingsobjekt i IP-frågorna.

Analysens pris och längd

Pris för kunden 30 € + moms/dag

Analysen tar 1–2 dagar. Tjänsteleverantören fakturerar för kundens betalningsandel efter att tjänsten utförts.

Ansökningsprocess

NTM-centralen beviljar analystjänsten på basis av ansökan. Kontakta NTM-centralen innan ansökningsprocessen inleds och avtala om fortsatta åtgärder. Så här framskrider ansökningsprocessen:

På andra webbplatsen

Länk: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."