Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maakuntauudistus

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalastus-tenojoella

Nyheter

Branschrapport: Inom hälsovårds- och socialtjänsterna förväntas både omvälvningar och möjligheter (16.11.2017)

Av branschrapporten framgår det att utöver social- och hälsovårdsreformen omskakas branschen också av andra förändringar, särskilt av digitaliseringen och de teknologiska innovationerna.

Naturproduktsbranschen förväntar sig tillväxt från den inter-nationella marknaden (14.11.2017)

Också utsikterna i fråga om lönsamhet, soliditet, innovationer och antalet beställningar är ljusare än i fjol höstas.

Maximiantalet taxitillstånd per kommun har fastställts (9.11.2017)

NTM-centralerna har fastställt maximiantalet taxitillstånd per kommun i sitt verksamhetsområde. Kvotbesluten är i kraft 1.1.2018–30.6.2018.