Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maakuntauudistus

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Illustrationsbild

Antalet fiskeriområden minskar med hundra (14.12.2017)

För styrningen av ett hållbart nyttjande av fiskresurserna grundas sammanlagt 118 fiskeriområden. Fiskeriområdena inleder sin verksamhet vid ingången av 2019.

Illustrationsbild

Livsmedelsbranschen söker tillväxt genom utnyttjande av trender och internationalisering (13.12.2017)

Bageriindustrins omsättning som helhet har vuxit, och hela livsmedelsbranschens konjunkturutsikter är klart positiva.

Tillväxtprogram för transportsektorn ska hjälpa företag ut på den internationella marknaden (11.12.2017)

Ett nationellt tillväxtprogram för transportsektorn samlar företag, offentliga aktörer och forskningsinstitutioner för att påskynda företagsdriven utveckling, tillväxt och internationalisering inom sektorn.