Utvecklingstjänster för företag

Företagsutvecklingstjänsterna är tjänster skapade för SMF-företagens behov som utvecklats under ledning av arbets- och näringsministeriet. Genom tjänsterna stöds företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också SMF-företag att förbereda sig inför omställningar och omvälvningar som beror på verksamhetsmiljön eller interna faktorer inom företaget.

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

Genvägar

Mer information om Företagsytvecklingstjänster.

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.