› Tillbaka till den grafiska version

Verka som företag

NMT-centralen beviljar stöd till företag som utvecklar sin verksamhet. NTM-centralen erbjuder tjänster med vars hjälp man försöker få små och medelstora företags företagsverksamhet att växa och utvecklas, effektivisera affärsverksamheten och ledarförmågan, utveckla teknologi och innovationer, uppdatera personalens yrkeskunskaper eller utbilda nya arbetstagare.

NTM-centralen erbjuder experttjänster och finansiering för tillväxt, utveckling, internationalisering och export. Finansieringen beviljas enligt prövning och dess omfattning varierar beroende på projektets natur. Mer information om riktlinjer för finansiering, huruvida projektet lämpar sig för finansieringen och ansökan om stöd fås av NTM-centralens experter.

NTM-centralens mål är att främja i synnerhet små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft, internationalisering och åtkomst till utländska marknader bland annat genom att erbjuda information, rådgivning och praktisk hjälp för att göra upp exportstrategier.

 

Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Från regionerna

Yrityksenä toimiminen - Lappi

Palvelukartasta löydät ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Tekesin palvelu- ja rahoitusmahdollisuudet pk-yritysten kilpailukyvyn, laadun ja tuottavuuden tukemiseksi.


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela