Grunda ett företag

NTM-centralen hjälper dig att grunda företag genom att bland annat bedöma din affärsidé samt erbjuda utbildning om hur man inleder och sköter företagsverksamhet. NTM-centralen kan också finansiera den företagsverksamhet du ska inleda och utveckla företagsverksamheten mångsidigt med hjälp av olika experttjänster.

FO-numret, dvs. företags- och organisationsnumret, är myndigheternas identifikation för företag och organisationer. Via Patent- och registerstyrelsen och skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem YTJ är det möjligt att anmäla uppgifter med en och samma anmälan till båda myndigheterna.

PRS tar över NTM-centralernas handelsregister- och föreningsregisterärenden

Handels- och föreningsregistrens kundservice koncentreras till Patent- och registerstyrelsen (PRS) den 15 september 2015.

E-tjänsterna minskar behovet av personal som handlägger anmälningar. För att kunna erbjuda rådgivning och handläggning på expertnivå centraliseras handläggningen av handelsregister- och föreningsregisteranmälningar till PRS. PRS tar också över magistraternas uppgifter som gäller bostadsaktiebolag. 

Läs mera:

Regional information

Yrityksen perustaminen - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella yrityksen perustamisneuvontaa antavat maakunnan seudulliset kehittämisyhtiöt. Kehittämisyhtiöiden sivuille pääset oikealta alueelliset linkit kohdasta.

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela