Utveckling av företag

NTM-centralen beviljar stöd till företag som utvecklar sin verksamhet. NTM-centralen erbjuder tjänster med vars hjälp man försöker få små och medelstora företags företagsverksamhet att växa och utvecklas, effektivisera affärsverksamheten och ledarförmågan, utveckla teknologi och innovationer, uppdatera personalens yrkeskunskaper eller utbilda nya arbetstagare.

Regional information

Yritysviesti pohjossavolaisille yrityksille

Haluatko ajankohtaista tietoa yrityksille suunnatuista palveluista ja rahoituksesta?
Tilaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen Yritysviesti-uutiskirje

Aikaisemmin ilmestyneet uutiskirjeemme voit lukea täällä.


Uppdaterad