Utveckling av företag

NTM-centralen beviljar stöd till företag som utvecklar sin verksamhet. NTM-centralen erbjuder tjänster med vars hjälp man försöker få små och medelstora företags företagsverksamhet att växa och utvecklas, effektivisera affärsverksamheten och ledarförmågan, utveckla teknologi och innovationer, uppdatera personalens yrkeskunskaper eller utbilda nya arbetstagare.

Regional information

Yrityksen kehittäminen - Etelä-Savo

Rahoitushaku teollisuuden ja matkailualan yrityksille 14.3. - 30.4.2018

ELY-keskus vauhdittaa uusien yritysten syntymistä ja merkittävien kehittämishankkeiden käynnistymistä toimivissa itäsuomalaisissa yrityksissä avaamalla pienille ja keskisuurille teollisuuden ja matkailualan yrityksille suunnatun rahoitushaun. 

Hakemukset tulee jättää ELY-keskukselle 30.4.2018 mennessä. ELY-keskuksen tavoitteena on käsitellä nämä hakemukset kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Rahoitushaku teollisuuden ja matkailun yrityksille (rakennerahastot.fi/Itä-Suomi)


Uppdaterad