Utveckling av företag

NTM-centralen beviljar stöd till företag som utvecklar sin verksamhet. NTM-centralen erbjuder tjänster med vars hjälp man försöker få små och medelstora företags företagsverksamhet att växa och utvecklas, effektivisera affärsverksamheten och ledarförmågan, utveckla teknologi och innovationer, uppdatera personalens yrkeskunskaper eller utbilda nya arbetstagare.

Regional information

Yrityksen kehittäminen  - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus tukee pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.
 
 
Lue lisää  rahoituspalveluista:
Lue lisää pk-yrityksen kehittämispalveluista:

Uutiskirje pk-yrityksille

Uutiskirje pk-yrityksille kertoo ajankohtaisista ELY-keskuksen palveluista keskisuomalaisille yrityksille:

Vuosi 2017

Keski-Suomen ELY-keskuksen uutiskirje pk-yrittäjille lokakuu 2017 (12.10.2017)

Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulumiset yrittäjille (25.4.2017)

 

 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela