Utveckling av företag

NTM-centralen beviljar stöd till företag som utvecklar sin verksamhet. NTM-centralen erbjuder tjänster med vars hjälp man försöker få små och medelstora företags företagsverksamhet att växa och utvecklas, effektivisera affärsverksamheten och ledarförmågan, utveckla teknologi och innovationer, uppdatera personalens yrkeskunskaper eller utbilda nya arbetstagare.

Regional information

Yrityksen kehittäminen - Etelä-Savo

Sampo, valmistettu Suomessa -rahoitushaku teollisuudelle 1.10. - 30.11.2018

Tarjoamme kaiken kokoisille teollisuuden yrityksille haettavaksi rahoitusta, verkostoja ja kansain-
välistymispalveluita. Autamme pk-yrityksiä voittamaan kasvun esteitä sekä kohtaamaan teknologian ja liiketoimintamallien murrokset. Rahoitamme vahvaa kasvua tavoittelevien ja merkittävään viennin lisäämiseen tähtäävien yritysten kehittämis- ja innovaatiohankkeita.

Lisätietoa kampanjasta

ELY-keskuksen rahoitushaku:

Sampo, valmistettu Suomessa rahoitushaku teollisuudelle (rakennerahastot.fi/Itä-Suomi)

Business Finlandin rinnakkainen haku:

Business Finlandin haku valmistavan teollisuuden pk- ja midcap-yrityksille (businessfinland.fi)
Rahoitusta yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.


Uppdaterad