Utveckling av företag

NTM-centralen beviljar stöd till företag som utvecklar sin verksamhet. NTM-centralen erbjuder tjänster med vars hjälp man försöker få små och medelstora företags företagsverksamhet att växa och utvecklas, effektivisera affärsverksamheten och ledarförmågan, utveckla teknologi och innovationer, uppdatera personalens yrkeskunskaper eller utbilda nya arbetstagare.

Regional information

Yrityksen kehittäminen - Lappi

Palvelukartasta löytyy tietoa ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Business Finlandin yrityspalveluista ja rahoitusmahdollisuuksista.


Uppdaterad