Internationalisering

Som en del av nätverket Team Finland erbjuder NTM-centralerna internationaliseringstjänster till små och medelstora företag som söker tillväxt och internationalisering.

De tjänster NTM-centralen erbjuder företag som ska inleda exportverksamhet är

  • export- och internationaliseringsrådgivning
  • rådgivning och stöd för internationaliseringsfinansiering
  • hjälp att hitta olika informationskällor och tjänster som erbjuds av samarbetspartner
  • internationaliseringsevenemang

Genom att man kontaktar Team Finland-tjänsten med webbtjänstens kontaktblankett eller Team Finland-koordinatorn, öppnas dörrarna till både NTM-centralens och de övriga Team Finland-organisationernas tjänster. Vi söker upp den expert eller tjänst som lämpar sig bäst för kundens behov. Vi samarbetar även intensivt med lokala utvecklingsbolag, handelskammare och företagarorganisationer.

Regional information

Team-Finland -nätverk i Österbotten och Mellersta Österbotten

Kärnan i Österbottens och Mellersta Österbottens Team Finland-nätverk består av experter från NTM-centralerna i Österbotten, Mellersta Finland och Egentliga Finland, arbets- och näringsbyrån, Business Finland, Finnvera och Viexpo.

I Österbotten och Mellersta Österbotten finns också regionala nätverk som består av centrala aktörer i regionen och har representation från bl.a. näringslivsbolagen, företagarorganisationerna och högskolorna.

Nätverkets primära mål är att främja export och driva på SMF-företags internationella tillväxt. Målet är också att främja internationella investeringar i Finland och turism samt att stärka kompetensen.

 


Uppdaterad