Miljöns tillstånd och samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta

Miljöförvaltningen tar fram information och upprätthåller riksomfattande datasystem för både eget och sina samarbetspartners bruk. NTM-centralen i Egentliga Finland samlar in information om miljöbelastningen och miljöns tillstånd för sydvästra Finlands del.

De material som lagras i datasystemen är ett centralt verktyg för uppföljningen av miljöns tillstånd, övervakningen av verksamhetsidkarnas utsläpp och bedömningen av miljökonsekvenserna.

Enligt ett EU-direktiv (2003/4/EY) bidrar tillgång till miljöinformation och spridning av sådan information till en ökad medvetenhet om miljöfrågor, ett fritt meningsutbyte och ett aktivare deltagande i beslutsfattandet.

Webbtjänsten Ympäristö Nyt följer upp miljöns tillstånd i sydvästra Finland.

Vi har i samarbete ställt upp primära mål för miljön fram till år 2020. Dessa mål har skrivits in i en miljöstrategi.  Miljöprogrammet 2010 - 2013 visar för sin del de konkreta målen för den närmaste framtiden och hur man ska nå dem.

Ympäristö Nyt -tjänsten erbjuder

  • miljönyheter och evenemang i Satakunta och Egentliga Finland
  • expertbedömningar  av miljöprogrammets utfall
  • miljöstatistik i form av grafiska figurer och tal
  • informationen åskådliggjord på karta.

Tjänsten erbjuder också omfattande möjlighet att kommentera och diskutera.
Välkommen med i arbetet med miljöprogrammet för vår region!

Exempel på datasystem

Övervaknings- och belastningsinformationssystemet (VAHTI): uppgifter om bl.a. utsläpp i vattnen och luften samt om avfall, materialen används vid tillståndsbehandling och -övervakning.

OIVA - Miljö- och geoinformationstjänster för sakkunniga: information om vattenreserverna, ytvattnets tillstånd, grundvattnen, organismarter, miljöbelastningen och områdesanvändningen samt miljörelaterade geografiska informationsmaterial.

Uppdaterad

Genvägar

På andra webbplatser