Kundservice för miljöfrågor

Söker du information om miljö? Har du redan besökt miljo.fi –webbtjänst?

Webbtjänst erbjuder information om miljösaken och linken till olika elektroniska services och data. Om du inte hittar information på webbtjänst, vänligen kontakta Kundservice för miljöfrågor.

Man kan kontakta kundservicecentralen per telefon eller e-post:

  • 0295 020901 kundservice mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta.)
  • e-post: kundservice.miljo@ntm-centralen.fi
  • chat (www.miljo.fi) mån-fre kl. 12-15
  • Obs! Stängt 17.-18.9.

Illustrationsbild

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid ELY-centralerna och svarar på allmänna frågor.

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.

Samtalspriserna från en fast telefonanslutning är samma som lokalnätsavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobiltelefonavgiften (mta).

 

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad