Kontaktpersoner

Väghållningens nationella ansvarsenhet för ärenden om väg- och broarvet är närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Marketta Hyvärinen ansvarar för ärenden om väg- och broarvet.

De olika NTM-centralerna har egna kontaktpersoner för ärenden om väghållningsarvet. Kontaktpersonerna sköter t.ex. ärenden om museivägar och -bror i sina trafiksektorer.

Kontaktpersonerna enligt region:

  • NTM-centralen i Nyland: Soile Vilo
  • NTM-centralen i Egentliga Finland: Eila Malmi
  • NTM-centralen i Sydöstra Finland: Minna Peltola
  • NTM-centralen i Birkaland: Johannes Järvinen
  • NTM-centralen i Norra Savolax: Tanja Seppänen
  • NTM-centralen i Mellersta Finland: Minna Suoranta
  • NTM-centralen i Södra Österbotten: Markku Saha
  • NTM-centralen i Norra Österbotten: Sanna Stenius
  • NTM-centralen i Lappland: Heikki Salmi

Vid Trafikverket svarar biträdande direktör Tapani Määttä för ärenden om väg- och broarvet.

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren 2.7.-7.8. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).