Hiitisrutterna (östra och västra)

1.1.2014 - 31.12.2023 sköter Kuljetus Savolainen Ab med helhetsserviceavtal Hitisrutternas förfindelsefartygstrafik med m/s Stella. Kuljetus Savolainen Ab ansvarar för ruttens tidtabeller och information.

Hiitisrutterna (östra och västra)

1.1.2014 - 31.12.2023 sköter Kuljetus Savolainen Ab med helhetsserviceavtal Hitisrutternas förfindelsefartygstrafik med m/s Stella. Kuljetus Savolainen Ab ansvarar för ruttens tidtabeller och information.

Uppdaterad