Waltti

Waltti är det nya resekortet inom kollektivtrafiken. Den framtida visionen för Waltti är att det ska fungera som ett resekort som gäller inom alla stadsregioner i Finland. Waltti har skapats för att genomföra det gemensamma biljettsystemet som nämns i regeringsprogrammet. Dess syfte är att öka kollektivtrafikens attraktivitet och också att underlätta kontrollen av antalet passagerare och användningen av olika typer av biljetter.

Testningen och användningen av Waltti-kortet har påbörjats i följande städer:

Kortet används i regel i stadsregionerna, men i t.ex. Kouvola och Villmanstrand endast inom stadsområdet. Waltti-kortet används även i fjärrtrafik inom Norra Savolax (trafik mot städerna Iisalmi, Kuopio, Joensuu och St. Michel samt dessutom Isalmi lokaltrafik), Norra Österbotten (området Kajana) och Mellersta Finland (Jyväskylä-Hankasalmi). Ibruktagandet av Waltti-kortet utbreds gradvis. Ytterligare information om ibruktagandet fås genom att följa waltti.fi –webbplatsen och NTM-centralernas regionala Waltti-innehåll genom att välja det önskade området under Välj område uppe till höger.

Med Waltti-resekortsreformen övergår man till en zonbaserad prissättning och biljettprodukter av samma typ i olika regioner. För passagerarna innebär användningen av Waltti-resekortet under de kommande åren enklare resor än tidigare då biljetterna är av samma typ i olika städer och man kan använda samma resekort också på andra håll än i hemkommunen.

Tidtabellerna för Waltti-trafiken syns inte i Oy Matkahuolto AB:s tidtabellstjänst. Tidtabellerna finns på städernas webbplats för kollektivtrafik och NTM-centralernas Waltti-webbplats. Varje Waltti-område har sina egna kundserviceställen, där man får upplysningar om tidtabellen. Tidtabeller finns dessutom i tjänsten matka.fi som upprätthålls av Trafikverket. Från och med början av 2017 finns det tillgång till en nationell tidtabellstjänst digitransit.fi (på finska).

Tjänsten tillhandahålls av bolaget TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy, som ägs gemensamt av städerna och staten. Tieto Finland Oy levererar tjänsten till bolaget.

Från regionerna

 Waltti - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella

Kajaanin seudun joukkoliikenne

Kajaanin seudun joukkoliikenne –nimeä käytetään Kainuun maakunnan alueella liikennöitävästä joukkoliikenteestä, joka koostuu Kajaanin kaupunkiliikenteestä (linjat 1-7) sekä Kajaanin seutuliikenteestä (linjat 11-40). Linjojen 1-15 liikenteen järjestää Kajaanin kaupunki, linjojen 20-40 puolestaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lipputuotteet

Kajaanin seudun joukkoliikenteessä on käytössä valtakunnallinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Lipputuotteiden hinnoittelu perustuu kirjaintunnuksin (ABCDFEGHI) merkittyihin vyöhykkeisiin. Aikuisten lippuja myydään 17-vuotiaasta ylöspäin, lasten lippuja 7 – 16-vuotiaille. Alle 7-vuotiaat matkustavat maksutta. Erillisiä opiskelija-, eläkeläis- tai varusmiesalennuksia ei ole.

Kausilippu ladataan Waltti-matkakortille. Lippu on voimassa asiakkaan valitsemilla vyöhykkeillä. Lipun hinta riippuu valittujen vyöhykkeiden lukumäärästä. Lippu oikeuttaa rajattomaan määrään matkoja 30 vuorokauden ajan lipun voimassaolovyöhykkeillä kaupunki- tai seutuliikenteen vuoroissa. Voimassaoloaika alkaa lipun ensimmäisestä leimauksesta linja-autossa.

Arvolippu maksetaan Waltti-matkakortille ladatulla arvolla. Matkan hinta riippuu siitä, kuinka monelle vyöhykkeelle matka ulottuu. Matkakortin arvolla maksettaessa matkan hinta on aina 20 % edullisempi kuin vastaava kertalippu. Kortille ladatulla arvolla ei ole viimeistä käyttöpäivää. Lisäksi arvolla voi maksaa matkoja Waltti-liikenteessä ympäri Suomen.

Kortille määritellään arvoa ostettaessa oletusvyöhykkeet, joiden välillä asiakas yleisimmin matkustaa. Matkattaessa oletusvyöhykkeiden välillä leimataan kortti lukijalaitteessa. Jos asiakas haluaa matkustaa muun kun oletusvyöhykkeiden määrittelemän matkan, annetaan kortti kuljettajalle, joka veloittaa kortilta oikean summan.

Matkakortille voi olla yhtä aikaa ladattuna sekä kausilippu että arvoa. Linja-autossa leimatessa matka veloitetaan ensisijaisesti kausilipulta. Arvolipun käyttäminen kausilipun sijasta on mahdollista suurimmassa osassa vuoroista. Tällöin on pyydettävä kuljettajaa veloittamaan matkan hinta kortille ladatulta arvolta.

Kertalippu ostetaan linja-autosta käteisellä, eikä sitä muista lipputuotteista poiketen ladata matkakortille. Matkan hinta riippuu siitä, kuinka monelle vyöhykkeelle matka ulottuu.

Matkakortin hankkiminen ja lisälataukset

Kajaanin seudun joukkoliikenteessä on käytössä kaksi erilaista Waltti-matkakorttia. Kaupunkiliikenteen matkakorttia käyttävät asiakkaat, jotka matkustavat pääasiassa vyöhykkeiden A-C sisällä tai linjoilla 11 - 15. Seutuliikenteen matkakorttia käyttävät kaikki muut asiakkaat.

Matkakortin voi hankkia Kajaani Infosta, jossa kortin hinta on 6,00€ (sisältää korttikotelon sekä myyntipalkkion). Korttikotelon hinta erikseen ostettuna on 1,50€.

Waltti-matkakortin lisälatauksista peritään myyntipalkkio 3,00€. Lisälatauspaikkoja ovat:

  • Kajaani Info (kaikki lipputuotteet)
  • Linjojen 1-15 linja-autot sekä Pikku-Pete (kausiliput kaupunkiliikenteen matkakortille ja kaikki arvoliput)
  • Linjojen 20-40 linja-autot (kausiliput seutuliikenteen matkakortille ja kaikki arvoliput)

Kaupunkiliikenteen matkakortin voi lisäksi hankkia Waltti-nettipalvelusta osoitteesta nettilataukset.waltti.fi. Kortin hinta nettipalvelussa on 4,00€. Palvelussa voi tehdä myös lisälatauksia matkakortille. Nettipalvelussa tehdyistä lisälatauksista ei peritä myyntipalkkiota. Nettipalvelusta ei voi toistaiseksi hankkia seutuliikenteen matkakorttia tai tehdä sille lisälatauksia.

Aikataulut ja hinnat

Seutuliikenteen aikataulut, vyöhykkeet ja lippujen hinnat löytyvät Kajaanin seudun joukkoliikenteen nettisivuilta.

Ajankohtaista tietoa seutuliikenteestä päivitetään myös Kajaanin seudun joukkoliikenteen Facebook-sivuille.


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

ta kontakt