Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, tiesuunnitelma

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla. Suunnittelualue käsittää lähes 7 kilometrin osuuden välillä Kannelsuo - Mämme. Tiesuunnitelma laaditaan Liikenneviraston toukokuussa 2016 hyväksymän yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Linjaus noudattelee valtatien nykyistä maastokäytävää muilta osin paitsi Kotakennään kohdalla, jossa linjaus siirtyy nykyisen valtatien länsipuolelle. Valtatie 4 suunnitellaan korkealuokkaisena kaksiajorataisena moottoritietasoisena tienä, jonka liittymät ovat eritasoliittymiä. Eritasoliittymät on suunniteltu Äänekosken kohdalle ja Akanniemen kohdalle. Suunnittelutyöhön liittyy myös rinnakkaisteiden, katujen ja kevyen liikenteen yhteyksien sekä meluntorjunnan suunnittelu. Tiesuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joihin Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien parantamiseen myönnetty rahoitus ns. ensimmäisessä rakennusvaiheessa todennäköisesti riittää.


Havainnekuva Kotakennäänsalmen ylittävistä silloista, taustalla näkyy rakennettava uusi Tärttämäen silta

Nykytilanteessa liikennemäärä valtatiellä 4 suunnittelualueella on noin 7 000 - 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 12 %. Kuormitetuimmat liittymät ovat Kotakennääntien ja Äänekoskentien liittymät, joissa vilkkaimpina aikoina on vaikeuksia liittyä turvallisesti ja sujuvasti valtatien 4 liikenteeseen. Kotakennääntien liittymässä liikenne ajoittain jonoutuu ja erityisesti vasemmalle kääntyminen on vaikeaa ja vaarallista. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas lisää erityisesti raskaan liikenteen määriä.  

Havainnevideo, Äänekoski, etelä
Havainnevideo, Äänekoski, pohjoinen


Kuhnamon yli rakennettavan Tärttämäen sillan välitukien perustuksia paalutetaan työsillalta


Nykyinen Kotakennäänsalmen silta jää rinnakkaisväylälle

Suunnittelutilanne ja jatkotoimenpiteet

Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty 3.5.2016 Liikenneviraston päätöksellä LIVI/1493/04.01.00/2016.

Ensimmäinen osa (väli Myllyntaus - Mämmen ylikulkusilta) tiesuunnitelmasta valmistui marraskuussa 2016. Tiesuunnitelma on hyväksytty 2.5.2017 Liikenneviraston päätöksellä LIVI/2006/04.01.01/2017. Tiesuunnitelma on lainvoimainen ja hankkeen rakentaminen on aloitettu kesällä 2017.

Maaliskuussa 2017 valmistui tiesuunnitelma välille Mämmen ylikulkusilta - Kivisalmi/Mämmensalmi. Tiesuunnitelma on hyväksytty 14.9.2017 Liikenneviraston päätöksellä LIVI/2006/04.01.01/2017. Hyväksymispäätös on nähtävillä Äänekosken kaupunginvirastolla 20.9.-19.10.2017. Tämän osuuden rakentaminen aloitetaan v.2018.

Aluehallintovirasto on myöntänyt 24.3.2017 luvan Tärttämäen sillan rakentamiselle.

Liikennevirasto kilpailutti välin Myllyntaus - Mämmen ylikulkusilta keväällä ja rakennnustyöt aloitettiin kesällä 2017. Pääurakoitsijana on Graniittirakennus Kallio Oy.

Alustava rakennusaikataulu (pdf, 119 kt)

Uppdaterad

Genvägar

Äänekosken liikenneyhteydet (www.liikennevirasto.fi)

Yleiskartta (17 Mt, pdf)

Suunnitelmakartta 1 (1,0 Mt, pdf)
Suunnitelmakartta 2 (2,0 Mt, pdf)
Suunnitelmakartta 3 (623 kt, pdf)
Suunnitelmakartta 4 (2,0 Mt, pdf)
Suunnitelmakartta 5 (582 kt, pdf)


Havainnekuva 1 (1,3 Mt, pdf)
Havainnekuva 2 (1,7 Mt, pdf)
Havainnekuva 3 (563 kt, pdf)
Havainnekuva 4 (928 kt, pdf)