Nätverktjänster

Enterprise Europe Network är en del av europeiska kommissionens nätverk för stöd till företag och är verksamt i ungefär 50 länder och omfattar över 3 000 experter. Tjänsterna står till alla kunders förfogande via nätverkets enhet vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.