Velkuarutten

Finlands Färjetrafik Ab/Finlands Skärgårdsrederi Ab  sköter Velkuaruttens förbindelsefartygstrafik med ms Kivimo enligt serviceavtal som är i kraft 1.1.2015  - 31.12.2019. Enligt serviceavtalet ansvarar trafikidkaren för tidtabellerna och informationsverksamheten. Intressegrupperna skall höras före tidtabellerna publiceras.

Uppdaterad