Kuvituskuva / Illustrationsbild

Övervakning

Näringar

Miljö

NTM-centralerna har övervakningsuppgifter enligt miljöskyddslagen, vattenlagen och avfallslagen. NTM-centralen övervakar regionförvaltningsverkets miljö- och vattentillståndsbeslut och bevakar det allmänna intresset i miljö- och vattenärenden.

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.