Övervakning av renhushållning och naturnäringar

Styrning och övervakning av de stöd och ersättningar som beviljats via jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sker enligt författningar och separata anvisningar som ministeriet utfärdar. Stöd som beviljats ren- och naturnäringsidkare omfattas av övervakningen.

Regional information

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.