Övervakning av renhushållning och naturnäringar

Styrning och övervakning av de stöd och ersättningar som beviljats via jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sker enligt författningar och separata anvisningar som ministeriet utfärdar. Stöd som beviljats ren- och naturnäringsidkare omfattas av övervakningen.

Uppdaterad