Valtatie 9 kehittämisselvitys välillä Jyväskylä - Jämsä

Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut valtatien 9 Jyväskylä - Jämsä välin kehittämisselvityksen, jossa käsitellään noin 56 kilometrin pituisen valtatiejakson parantamista.

Selvityksessä on esitetty tiejakson tavoitetilanteen ratkaisumali, alustava vaiheittain toteuttaminen, vaikutukset ja jatkosuunnitteluohjeet.

Valtatien 9 kehttämisen toimenpiteet on laadittu lähtien ongelmista, yrityskyselyssä esitetyistä näkökohdista, tavoitteista sekä maankäytön ja liikenteen kehitysnäkymistä 25 -30 vuoden aikajänteellä. Teknisten ratkaisujen lähtökohtana on hyödynnetty aikaisemmin laadittuja suunnitelmia ja nyt tehtyjä erillistarkasteluja, joita on laadittu Patalahden, Juokslahden ja Korpilahden kohtiin.

                                                                                                                                                                                    Sivu päivitetty 23.9.2013

 

Uppdaterad

Genvägar

Kehittämisselvitys ja liitteet