Nyheter 2019

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 238 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 25 800 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 7 500. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 700, vilket är 19 100 färre än ett år tidigare. Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 700 färre än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 29 500.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 73 300 nya lediga jobb, dvs. 9 600 fler än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 168 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 27 100 fler än för ett år sedan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 61 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,8 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än i mars i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 191 000, vilket är 49 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,0 procent, dvs. 1,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Läs mera:


Uppdaterad