Nyheter 2019

Arbetslivsbarometern 2018: Tron på att finna nytt arbete rekordstark

Löntagarna har ljus syn på arbetsmarknaden: 43 procent tror att de säkert kommer att hitta ett jobb som motsvarar deras yrke och arbetserfarenhet, om de blir arbetslösa.

Den ekonomiska tillväxten och efterfrågan på arbetskraft syns i löntagarnas bedömningar av hur stabil deras egen jobbsituation är och vilka möjligheter de har att hitta nytt arbete. Detta framgår av de preliminära uppgifterna om arbetslivsbarometern 2018. Risken för uppsägningar och permitteringar är för närvarande på mycket låg nivå. Ungefär en tredjedel av respondenterna uppgav att det anställts mer personal på den egna arbetsplatsen under det senaste året.

Läs mera:


Uppdaterad