Nyheter 2019

Sysselsättningsöversikt: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juni

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juni sammanlagt 254 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 18 600 färre än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden var 6,2 procent.

Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 27 600. Ökningen berodde på den för sommarsäsongen typiska trenden att nyutexaminerade unga träder in på arbetsmarknaden och att en del visstidsanställningar upphör till sommaren.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 800, vilket är 13 300 färre än ett år tidigare. Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 900 färre än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 35 200.

Allt som allt fanns det i juni 110 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 7 200 fler än för ett år sedan.

Sysselsättningsgraden var 75,7 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än i juni i fjol.

Juni 2019: arbetslösa arbetssökande - 18600, arbetslöshetsgraden - 0,5 %, lediga jobb + 7200

ANM:s sysselsättningsöversikt

Läs ANM:s sysselsättningsöversikt på ministeriets webbplats
Sysselsättningsöversikt juni 2019

Ytterligare upplysningar

Konsultativ tjänsteman Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050


Uppdaterad