Nyheter 2019

Sysselsättningsöversikten för maj: Det fanns 3 000 fler nya lediga jobb än i fjol

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av maj sammanlagt 226 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 15 100 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 62 400, vilket är 14 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 85 000, dvs. 7 900 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 900 färre än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 28 700. I januari–maj avslutades i genomsnitt 65,6 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,5 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 66 000 nya lediga jobb, dvs. 3 500 fler än i maj i fjol. Allt som allt fanns det i maj 129 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 10 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj deltog 123 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 900 färre än ett år tidigare.

Sysselsättningsgraden var 73,1 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i maj i fjol. Arbetslöshetsgraden var 8,8 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Mer info

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i maj, ANM:s meddelande 25.6.2019, tem.fi

 


Uppdaterad