Nyheter 2019

Mer effekt i vattenskyddet i - sök understöd för vattenrestaureringar hos NTM-centralen

Miljöministeriet har inlett ett program för effektiviserat vattenskydd som via olika teman i omfattande utsträckning påverkar vattenstatus. Det har avsatts finansiering för vattenskydd inom jordbruket, lokalt till exempel för restaurering av sjöar, för bekämpning av oljeutsläpp från vrak och för utveckling av hanteringen av vatten i städerna. Den första ansökningstiden för bidrag i anslutning till programmet för effektiviserad vattenvård är 1.4 – 10.5.2019.

Finansieringen beviljas som treårigt reservationsanslag som är tillgängligt 2019-2021. NTM-centralerna kan i slutet av 2018 pröva om ansökningar om bidrag för vatten- och havsvård som har blivit utan finansiering lämpar sig för projektansansökan till programmet för effektiviserat vattenskydd. Bidrag ansöks om hos den NTM-central inom vars område verksamheten bedrivs. Det rekommenderas att sökande utnyttjar Regionförvaltningens ärendehanteringstjänst. Ansökan om bidrag ska lämnas till NTM-centralen senast 10.5.2019.

Följande ansökningsomgång gällande restaureringsbidrag ordnas på hösten 2019 i samband med ansökan om prövningsbaserade statsbidrag inom miljöministeriets förvaltningsområde.

Läs mera:


Uppdaterad