Nyheter 2019

Mängden blågrönalger har ökat både i havsområdena och sjöarna i FInland

I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger ökat från förra veckan och det finns rikligt med alger inblandat i vattnet. I sjöarna har också mer blågrönalger observerats än förra veckan, men ändå mindre än typiskt för denna tid på sommaren.

Pressmeddelande 18.7.2019 (ymparisto.fi)


Uppdaterad