Nyheter 2019

Mängden blågrönalger har ökat i Finlands havsområden

I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger ökat och alger finns inblandat i språngskiktet. Även ytblomningar har observerats. I sjöarna är mängden blågrönalger liten för tidpunkten och om det ostabila vädret fortsätter är det osannolikt att ytblomningarna ökar.

Pressmeddelande (11.7.2019) ymparisto.fi


Uppdaterad