Nyheter 2019

På grund av postens strejk utdelas inte vår papperspost 11.-24.11.2019. Du kan sköta ärenden normalt via e-tjänster

På grund av postens strejk gällande sortering och utdelningstjänster fungerar inte vår brevpostutdelning 11.-24.11.2019. Strejken kan ha inverkan på postens genomgång även längre p.g.a. postanhopningen under strejken.

Du kan sköta ärenden normalt via e-tjänster

Gällande olika tidsgränser lönar det sig att uppmärksamma poststrejkens påverkan (ex. rekryteringar)

Vi informerar mer, då vi får aktuell information från posten om strejkens påverkan.

Läs mera:

Finlands Post- och Logistikunion PAUs meddelande

Posti.fi meddelanden

Hur poststrejken inverkar på Livsmedelsverkets verksamhet

Hur poststrejken inverkar på Te-tjänster

Konsekvenserna av poststrejken för ärenden hos regionförvaltningsverken


Uppdaterad