Nyheter 2019

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, februari 2019 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har gett ut sitt informationsbrev för februari månad. Läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, februari 2019


Uppdaterad