Nyheter 2019

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta

STM:n, TEM:n sekä Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä valmisteleman Perhevapaalta työelämään -hankkeen valmennuspalvelut ovat alkamassa marraskuun aikana. Valmennus on suunnattu kaikille perhevapaalla oleville vanhemmille, jotka kykenevät osallistumaan kotimaisilla kielillä toteutettavaan palveluun. Hanke esittelyssä MessiLivessä tiistaina 3.12. klo 8.30!

Hankkeen palvelut on suunnattu eri työmarkkina-asemissa oleville perhevapaalaisille. Palvelujen sisältö on suunniteltu siten, että niistä hyötyvät niin jo työsuhteessa olevat kuin työttömät, korkeasti koulutetut ja matalamman koulutustason omaavat perhevapaalaiset. Palvelujen tavoitteena on edistää asiakkaiden paluuta perhevapaalta työmarkkinoille siten, että asiakkailla on palvelun jälkeen selkeät tiedot työelämään palaamista sujuvoittavista vaihtoehdoista.

Valmennus on sisällöltään erittäin monipuolinen ja huomioi erilaisissa työmarkkinatilanteissa olevat perhevapaalaiset. Palvelussa asiakkaat saavat erityisesti itsetunnon, voimavarojen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen liittyvää tukea. Lisäksi valmennus keskittyy työnhakuvalmiuksien kehittämiseen, ammatinvalinnan ohjaukseen ja koulutusvaihtoehtojen selventämiseen sekä yrittäjyyden mahdollisuuksien esiintuonnin teemoihin. Palvelun keskiössä on perhevapaalla olevien vanhempien jo olemassa olevien taitojen esiin tuominen ja palvelun sisältö räätälöidään jokaiselle osallistujalle sopivaksi aina asiakkaiden omista lähtökohdista. Palvelu koostuu kuudesta ryhmävalmennuskerrasta ja kuudesta yksilövalmennuskerrasta, joiden yhteydessä asiakkaille laaditaan työelämään siirtymistä tukeva etenemissuunnitelma.

Palvelua järjestetään viiden maakunnan alueella. Uudellamaalla palvelun järjestämispaikkakuntia ovat Lohja, Vihti ja Keusoten toiminta-alue (Keusoten palvelu järjestetään Järvenpäässä), Lapissa palvelua on tarjolla Rovaniemellä, Kittilässä ja Torniossa. Etelä-Savossa palvelua järjestetään Sosterin toiminta-alueella (palvelu järjestetään Savonlinnassa) ja Essoten toiminta-alueella (palvelu järjestetään Mikkelissä). Kymenlaaksosta on mukana Kymsote (palvelu toteutetaan Kotkassa) ja Keski-Pohjanmaalta Soite (palvelun järjestämispaikkakuntana on Kokkola). Oman alueen tai kunnan palveluun voi hakeutua, mikäli asuu hankkeessa mukana olevan kunnan tai sote-yhtymän toiminta-alueella.

Valmennus perustuu täysin palvelusta kiinnostuneiden asiakkaiden vapaaehtoisuuteen ja hanketta markkinoidaan kohderyhmälle neuvolakäyntien yhteydessä. Ilmoittautuminen palveluun tapahtuu hankkeen nettisivuilla olevan linkin välityksellä (https://link.webropolsurveys.com/S/43D79DFA0290D1A3) tai suoraan neuvolakäynnin yhteydessä. Palveluun osallistuvien vanhempien lapsille on järjestetty lastenhoito valmennuksen ajaksi. Palvelujen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta tullaan tekemään ulkopuolinen, riippumaton arviointitutkimus.

Palvelujen päätyttyä hankkeesta saadut hyvät käytänteet pyritään juurruttamaan pysyvästi osaksi palvelujärjestelmää, jolla tuotetaan työelämäpalveluja perhevapaalaisille lähipalveluina perhekeskuksissa.

Lue lisää:

Hanke on esittelyssä MessiLivessä tiistaina 3.12. klo 8.30: https://messilive.fi/tapahtumat/cc4_LeRyD

Hankkeen verkkosivut: https://www.perhevapaaltatyohon.fi.

Hankkeen palveluista ja itse hankkeesta löydät tietoa myös hankkeen sosiaalisen median kanavien kautta: 

Hankkeen esittelyvideo: https://youtu.be/XEK2ay-nFL4


Uppdaterad