Nyheter 2019

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella (Etelä-Savo)

Muutosten keskellä yhä useampi yritys miettii ennakoivasti osaavan työvoiman saatavuutta ja tulevaisuuden rekrytointihaasteisiin vastaamista. Tämä on näkynyt myös Etelä-Savon Rekry- ja Täsmäkoulutuksien kysynnän kasvuna. Yritykset tarvitsevat osaavia, motivoituneita, oppimishaluisia ja työstä kiinnostuneita työntekijöitä. Koulutuksia suunnittelevat ja tarjoavat ELY-keskus ja TE-toimisto yhteistyössä kouluttajien ja yritysten kanssa. Osaamisen kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

RekryKoulutuksella ammattitaitoisia osaajia

RekryKoulutus on keino löytää osaavaa työvoimaa yritykseen silloin kun ammattitaitoisia osaajia ei ole saatavilla. Tavoitteena on kouluttaa työelämälähtöisesti, joustavasti ja nopeasti osaavia työntekijöitä työnantajien tarpeisiin. RekryKoulutus räätälöidään yhden tai useamman työnantajan ammatillisiin osaamistarpeisiin ja se antaa opiskelijoille osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan.  RekryKoulutuksen jälkeen koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Etelä-Savossa RekryKoulutuksia on järjestetty muun muassa tuotannon, myynnin ja markkinoinnin sekä kuljetusalan yrityksille. 

RekryKoulutus - Kun yrityksesi tarvitsee uusia työntekijöitä

  • Vähintään 10 päivää kestävä lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus, johon sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista.
  • Koulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.
  • Koulutuksen kustannuksista ELY-keskus maksaa 70 % ja työnantaja 30 %. Hinta vaihtelee koulutusaloittain ja riippuu mm. koulutuksen kestosta ja sisällöstä sekä opiskelijamäärästä.
  • Koulutuksen kesto on yleensä 3-9 kuukautta.
  • Työntekijän osaamista voidaan täydentää RekryKoulutuksen jälkeen esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella.

TäsmäKoulutus auttaa sopeutumaan muutoksiin

TäsmäKoulutus on apuna silloin kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Kyseessä voivat olla esimerkiksi yrityksessä tapahtuvat teknologiset tai toiminnalliset muutokset.

Etelä-Savossa TäsmäKoulutuksilla on tuettu työntekijöiden osaamisen kehittämistä yritysten kasvun ja yrityksessä tapahtuvien muutosten tukena. TäsmäKoulutusten avulla on muun muassa parannettu henkilöstön moniosaajuutta, vahvistettu ja laajennettu henkilöstön asiantuntijuutta sekä mahdollistettu henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin. Osaamisen kehittäminen on oleellinen tekijä yrityksen menestyksessä. Joskus pienenkin osaamisvajeen paikkaaminen mahdollistaa yrityksen kilpailukyvyn parantamisen tai jopa turvaa yrityksen olemassaolon.

TäsmäKoulutus  - Kun yrityksesi työntekijät tarvitsevat uutta osaamista

  • Vähintään 10 päivää kestävää räätälöityä perus- tai lisäkoulutusta erityisesti pk-yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin. Koulutusta voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.
  • Koulutuksen kustannuksista ELY-keskus maksaa 70 % ja työnantaja 30-50 %.
  • TäsmäKoulutuksena ei rahoiteta tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta tai koulutusta, jota työnantajat järjestävät noudattaakseen kansallisia koulutusnormeja.

Motivaatio ja hyvä yhteistyö tärkeitä

Onnistuneet Rekry- ja TäsmäKoulutukset edellyttävät paitsi motivoituneita opiskelijoita, myös hyvää yhteistyötä yrityksen, kouluttajan sekä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kesken. Koulutuksissa opiskelijan tulee saada tunne siitä, että hänet oikeasti halutaan yritykseen töihin.

Rekry- ja TäsmäKoulutuksen aikana opiskelija saa laadukkaan koulutuksen sekä tarvittavan tuen, jotta yhteinen tavoite onnistuisi. Hyvin suunniteltu ja markkinoitu koulutuskokonaisuus sekä yrityksen veto- ja pitovoima antavat parhaimman tuloksen osaavan työvoiman saamiseksi!

Linkki:

Lisätietoja:

Hankinta-asiantuntija Mari Roikonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 044 013


Uppdaterad