Nyheter 2019

Halvtidsutvärderingen av METSO-handlingsplanen visar att det frivilliga skyddet har lyckats väl

De områden som har skyddats genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, kännetecknas av högklassiga naturvärden och utgör ett bra komplement till landets nätverk av naturskyddsområden, visar en färsk halvtidsutvärdering. Handlingsplanen, som baserar sig på frivilligt skydd, röner dessutom stor uppskattning bland skogsägare och andra aktörer i skogsbranschen. 

Inom miljöministeriets förvaltningsområde fattas skyddsbesluten av NTM-centralerna, som i fjol nådde sina METSO-mål nästan helt och hållet. Om man ser till hela landet började skyddet omfatta nya områden med en areal på sammanlagt 4 294 hektar (97 procent av målet), och den genomsnittliga storleken på dessa objekt var ca 10 hektar. Bäst genomfördes METSO-handlingsplanen inom det område som NTM-centralen i Tavastland ansvarar för, och där inrättades nya skyddsområden motsvarande sammanlagt 605 hektar. 

NTM-centralernas skyddsmål för 2019 är 4 500 hektar, och anslaget för skyddet är ca 25 miljoner euro. Det är önskvärt att fler objekt i södra Finland bjuds ut som skyddsområden. När det gäller miljöstödsavtal är målet 2 600 hektar och när det gäller naturvårdande skötsel 200 hektar. För dessa arbeten finns ett anslag på ca 6 miljoner euro. 

Läs mera:


Uppdaterad