Nyheter 2019

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2019 får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.

Ansökan om lagringsstöd (blankett 237) ska lämnas in senast 16.7.2019 till Lapplands NTM-central (adress: Lapplands NTM-central, registraturen, PB 8060, 96101 Rovaniemi, besöksadress Hallituskatu 3B, Rovaniemi). Blanketten kan också begäras av NTM-centralen eller skrivas ut på webbplatsen ruokavirasto.fi.

Råd om stödvillkoren ges av Lapplands NTM-central som har det landsomfattande ansvaret för att bevilja stödet. Övervakningen av stödet utförs av den lokala NTM-centralen.

Läs mera:


Uppdaterad