Nyheter 2019

Gårdar kan ansöka om statsborgen för tillfälliga likviditetsproblem

Fram till 30.6.2019 kan jordbrukare ansöka hos NTM-centralen om statsborgen för banklån som förbättrar gårdens likviditet. Statsborgen kan beviljas för högst fem år för krediter som har beviljats för att förbättra likviditeten i produktionsverksamhet som bedrivs inom jordbruket.

Beloppet av den kredit som statsborgen beviljas för får vara högst 62 500 euro. Statsborgen får uppgå till högst 80 procent av beloppet av den kredit som borgen beviljas för, dvs. högst 50 000 euro.

Villkoret för att borgen ska beviljas är att gården har tillfälliga likviditetsproblem på grund av förändringar i verksamhetsmiljön eller på grund av exceptionella väderförhållanden. Dessutom ska gården ha förutsättningar för en kontinuerlig och lönsam verksamhet.

Läs mera:


Uppdaterad