Nyheter 2019

Nu kan skötselavtal för skötsel av landsbygdlandskap och skötsel av våtmarker ansökas

Skötselavtal för skötsel av landsbygdslandskap och våtmarker kan 2019 endast ansökas för objekt som har etablerats med ersättning för icke-produktiva  investeringar På grund av finansieringsläget kan miljöavtal i år inte ansökas för helt nya områden.

Genom skötselavtalet kommer man överens om den ersättning som betalas ut för skötseln av landskapet eller våtmarken. Aktiva odlare eller registrerade föreningar kan ansöka om avtalet. Skötselavtalen ansöks hos NTM-centralen senast 17.6.2019. Avtalsperioden påbörjas den 1.5.2019 och giltighetsperioden är fem år. 

Avtalsansökan sker med pappersblankett Miljöavtal för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskap och Skötselavtal våtmarker. Ansökningsblanketten med bilagor skickas in till NTM-centralen senast 17.6.2019. Avtalsblanketterna finns på webbplatserna suomi.fi och ruokavirasto.fi.

Läs mera:


Uppdaterad