Nyheter 2019

Finansiering för landsbygdsutveckling ger unga företagare hjälp på traven

Jordbrukare som börjar sin jordbrukarbana och andra landsbygdsföretagare får finansiering av medel för utveckling av landsbygden. Under den här EU-finansieringsperioden har landsbygdsfinansieringen hjälpt nästan 1400 unga företagare i det inledande skedet av deras företagarbana.

En jordbrukare som börjar med jordbruksföretagande får genom startstödet hjälp med att täcka kostnader som etableringen medför. Andra företag än gårdsbruksenheter kan ansöka om nyetableringsstöd för det inledande skedet i företagsverksamheten. Med nyetableringsstödet kan företagaren köpa expertishjälp och rådgivning när han eller hon börjar med företagsverksamheten.

Ännu i år och nästa år kan man ansöka både om startstöd till unga jordbrukare och om nyetableringsstöd för företag för att starta upp företagsverksamheten.

Läs mera:


Uppdaterad