Nyheter 2019

Förbättringar att vänta i vinterunderhållet av landsvägar i vinter

En avsevärd ökning av finansieringen av vinterunderhållet av landsvägar, nya riktlinjer för verksamheten och belöning av entreprenörer baserad på kundnöjdhet kommer att förbättra vinterunderhållet av landsvägar i vinter.

I början av 2019 utökade Trafikledsverket underhållsklasserna för vinterunderhåll med flera vägar. Tack vare förbättringarna rör sig cirka 90 % av vägtrafiken på de högsta underhållsklasserna för vinterunderhåll. Utvecklingen fortsätter också i vinter. "Om vi jämför med vintern 2017–2018, använder vi i vinter cirka 12 miljoner euro mer till plogning och annat vinterunderhåll", säger vägtrafikdirektör Pekka Rajala vid Trafikledsverket.

Det är fråga om en viktig ökning, för Trafikledsverket och NTM-centralerna använder i vinter uppskattningsvis 117 euro för vinterunderhåll av landsvägar. De ytterligare satsningarna har fått positiv respons också av väganvändare."Enligt en undersökning som vi gjort var 48 % av privatpersonerna nöjda med vinterunderhållet i vintras, medan andelen nöjda vintern dessförinnan var 33 %. Vi vill fortsätta med den här utvecklingen", säger Rajala.

Läs mera om Väyläs nyhet:

Förbättringar att vänta i vinterunderhållet av landsvägar i vinter (Väyläs pressmeddelande 6.11.2019)

Regionala pressmeddelanden:

Vinterunderhållsperioden och de förändringar den medför inleds i landsvägsnätet (landskapen i Österbotten)

 


Uppdaterad