Nyheter 2019

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar till digitala lösningar inom blå bioekonomi med närmare en miljon euro. Avsikten är att främja teknologiska innovationer och utveckling av digitaliseringen i affärsverksamhet som bygger på blå bioekonomi. Med hjälp av de finansierade projekten vill man hitta lösningar som bland annat handlar om att hämta data automatiskt och att använda dem i större utsträckning på ett smartare sätt.

Finansiering beviljas bland annat för projekt som främjar automatiserade arbetssätt i anslutning till företagsekonomiska processer. Finansieringen bidrar till exempel till att tillämpa nya tekniker typ plattformsekonomi när det gäller att förbättra vattenförsörjningen och driva affärsverksamhet baserad på hållbar användning av vattenresurser. Syftet med projekten är att ta fram lösningar som reformerar nuvarande arbetssätt och skapar på blå bioekonomi baserad tillväxt med hjälp av den teknologiska utvecklingen. Projekten ska också förbättra samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn och främja internationaliseringen.

Läs mera (valtioneuvosto.fi)


Uppdaterad