Nyheter 2019

Ersättning för skada som orsakats av fridlysta arter kan sökas

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har hittills betalat ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 862 000 euro som ersättning för skador som under 2018 förorsakades av fridlysta djur. Merparten, ca 836 500 euro, har beviljats för skador på jordbruket. Det går att ansöka om ersättning för skador som förorsakats under 2018 ända fram till den 31 maj 2019 i de fall där skördeskada eller annan skada kunnat fastställas först våren 2019.

Man kan i regel ansöka om ersättning för skador som uppstått under 2019 fram till den 31 december 2019, och i enskilda fall fram till utgången av maj 2020. Skadorna bör alltid fastställas av en oberoende expert. För de skador som kungsörnen orsakar renhushållningen betalas ersättning till renbeteslagen senast den 30 oktober 2019 beroende på hur kungsörnens häckning har lyckats inom renskötselområdet.

Antalet ansökningar om bidrag visar tecken på att minska betydligt jämfört med året innan. År 2017 betalas det ut ett rekordstort belopp i bidrag, ca 1 250 000 euro. De exceptionella väderförhållandena 2017 är den viktigaste orsaken till skillnaden i antalet ansökningar. De ansökningar som gällde skador förorsakade av kajor minskade betydligt, eftersom kajan med stöd av en ändring (555/2018) av jaktlagen övergick från att vara fridlyst enligt naturvårdslagen till att bli en icke-fridlyst art som kan jagas utanför häckningstiden. Därför har det inte längre betalats ut bidrag för de skador som kajor orsakat efter augusti 2018.

Läs mera:


Uppdaterad