Nyheter 2019

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena (Kaakkois-Suomi)

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen väliseminaari "Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena" kokosi yhteen noin 120 kotoutumistyön ammattilaista sekä aiheesta kiinnostunutta Helsingin Keskustakirjasto Oodiin 30.10.2019. Hankkeen kantava teema on kohtaava asiakastyö, jonka halusimme myös nostaa seminaarimme pääaiheeksi ja tuoda samalla kohtaavampaa ja empaattisempaa työskentelytapaa osaksi esimerkiksi viranomaistyönä tehtävää asiakastyötä.

Seminaaripäivä oli täynnä mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja ja monipuolisesti aihetta käsitteleviä työpajoja. Seminaarin aamupäivän puheenvuoroja kuulimme sisäministerin valtiosihteeri Olli-Poika Parviaiselta, valokuvaaja Meeri Koutaniemeltä, vuoden 2019 pakolaisnainen Rand Mohamad Deebiltä, asioimistulkki ja jälkihuollon ohjaaja Zabi Yawarilta, sosiaalipsykologi ja erikoistutkija Sirkku Varjoselta sekä asiantuntijakommentaattorina toimineelta ylitarkastaja, aktivisti ja terapeutti Michaela Moualta. 

Tiivistetysti asiantuntijapuheenvuorot kokosivat yhteen ajatuksia aidon kohtaamisen tärkeydestä syrjäytymisen sekä osattomuuden ehkäisyssä. Viranomaiset ovat usein niitä, jotka kohtaava maahan muuttavan ensimmäistä kertaa, jolloin aidon kohtaamisen tulisi olla viranomaistyön perustana.

Mitä tarkoitamme, kun puhumme kohtaavasta asiakastyöstä?

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke kehittää nimensä mukaisesti pakolaistaustaisille suunnattua ohjausta ja palveluja. Kehittäminen tapahtuu kartoittamalla ja tunnistamalla tämän hetkistä ohjauksen tilaa, kouluttamalla ja tukemalla TNO-henkilöstöä, tukemalla ja vahvistamalla verkostoyhteistyötä, kehittämällä sähköisiä palveluja ja järjestämällä omakielistä ohjausta kiintiöpakolaisille. Jotta osaamista ja ohjausta voidaan kehittää ja palveluita parantaa, täytyy pystyä nimeämään kehittämisen kohde tarkasti. Monitulkintaisen ja yleisen "ohjauksen" sijaan voisi puhua kohtaavasta asiakastyöstä ja palveluihin ohjaamisesta.

Kohtaava asiakastyö on termi ja toimintatapa, jossa asiakkaan kanssa yhdessä löydetään hänen tarpeisiinsa parhaiten vastaavaa palvelua, ja joka vahvistaa hänen toimijuuttaan ja auttaa häntä etenemään omalla koulutus- ja työllistymispolullaan. Asiakkaan voimavarat, mahdollisuudet ja etenemisen esteet tunnistetaan paremmin, kun pysähdytään asiakkaan asian äärelle ja kuullaan aidosti asiakasta. Aloitetaan sieltä, missä asiakas on, ei sieltä missä hänen oletetaan tai toivotaan olevan. Toimintatapa paitsi palvelee asiakasta paremmin myös johtaa tuloksellisempiin siirtymiin. Kun alussa luodaan kestävä pohja, jonka varaan aktiivinen asiakkuus voi rakentua, myös tehokkuus paranee, kun väärinymmärryksiltä ja virhevalinnoilta vältytään. Kohtaavan asiakastyön ote on siis myös tuloksellinen. 

Seuraa Pakolaistaustaisten ohjaus -hanketta

ELY-keskuksen sivuilta löydät hankkeen oman teemasivuston

Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa:  
Twitter @Pakolaisohjaus 
Facebook Pakolaistaustaisten ohjaus
tilaa uutiskirje raisa.manttari@ely-keskus.fi

Tämä artikkeli  julkaistiin Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen 5.12.2019 ilmestyneessä  uutiskirjeessä 3/2019.


Uppdaterad