Nyheter 2019

All torvutvinning blir tillståndspliktig, guide hjälper producenterna med tillståndsansökan

Miljötillstånd bör sökas för torvutvinningsområden som är mindre än tio hektar senast 1.9.2020, om avsikten är att fortsätta med torvutvinningen på området. NTM-centralen i Södra Österbottens guide "Uppgörande av miljötillståndsansökan för ett aktivt torvutvinningsområde som är mindre än 10 hektar" är till hjälp för producenterna när de gör upp tillståndsansökan.

Projektet "Förfarandet vid ansökan om miljötillstånd för torvutvinningsområden som är mindre än 10 ha" har finansierats av miljöministeriet och koordinerats av NTM-centralen i Södra Österbotten. Projektet har ordnat kurser för producenter på små torvutvinningsområden och även gjort en guide för ansökan om miljötillstånd. När projektet har avslutats bidrar förhoppningsvis guiden till att det lämnas in heltäckande tillståndsansökningar inom utsatt tid.

Läs mera:


Uppdaterad