Nyheter 2019

Blomningarna av blågröna alger har ökat något i insjöarna, på havet är läget fortfarande lugnt

Blomningarna av blågröna alger i insjöarna i Södra Finland har ökat sedan föregående vecka. I Finlands öppna havsområden finns det inte mycket blågrönalger men vid kusten har man observerat enskilda förekomster.

Läs mera:

Regionala algöversikter:

 

 


Uppdaterad