Nyheter 2019

IPCC: Hållbart jord- och skogsbruk är en viktig del i bekämpningen av klimatförändringen

Enligt en färsk rapport från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC har den oerhört snabbt ökade markanvändningen försnabbat uppvärmningen av klimatet, ökenspridningen och utarmningen av livsmiljöer under de senaste årtiondena. För att kunna begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader krävs det åtgärder av alla sektorer. Markanvändningssektorn ska minska utsläppen snabbt och öka antalet kolsänkor som avlägsnar koldioxid från atmosfären.

Skogar, övrig vegetation och marken binder omkring en tredjedel av de koldioxidutsläpp som människor orsakar och motarbetar på detta sätt klimatförändringen. Samtidigt orsakar jord- och skogsbruk och övrig markanvändning enligt beräkningarna en dryg femtedel av alla utsläpp av växthusgaser som människan producerar.

Klimatförändringen riskerar matsäkerheten

Klimatförändringens frammarsch riskerar matsäkerheten världen över. Högre temperaturer, ändrad nederbörd och allt vanligare extremt väder försvårar matproduktionen redan nu.

Ökenspridningen har ökat och permafrosten smälter. Markens tillstånd och därigenom möjligheterna för matproduktion har blivit sämre. Jordmånen ska hållas produktiv för att kunna säkra matsäkerheten när befolkningen och klimatförändringens negativa konsekvenser ökar. Enligt rapporten Climate Change and Land medför redan en uppvärmning på 1,5 grader betydande risker för bland annat balansen i livsmedelssystemet och tillgången till vatten.

En tredjedel av den globala skörden går till spillo i form av avfall och matsvinn. Genom att minska svinnet kan vi minska odlingsarealen och växthusgasutsläppen.

IPCC:s rapport inger hopp

Ännu är det möjligt för oss att bekämpa klimatförändringen och anpassa oss till den. Utöver att hållbar markanvändning motarbetar klimatförändringen ger den lösningar som säkerställer att maten räcker till alla, att målen för hållbar utveckling nås och att utarmningen av naturen stoppas.

Rapporten innehåller bekämpningsåtgärder på tre nivåer. Till dessa hör:

  1. direkta tekniska åtgärder, såsom ändringar i odlingsmetoderna eller i skogsvården,
  2. påverkan på värdekedjor, det vill säga till exempel övergång till vegetarisk kost, samt
  3. riskhantering, till exempel larmsystem eller odling av grödor som tål torka bättre.

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) gav torsdagen den 8 augusti 2019 ut en sammanfattning av specialrapporten Climate Change and Land för beslutsfattare.

Naturresursinstitutet och miljöministeriet 8.8.2019: Nyheten på luke.fi


Uppdaterad