Nyheter 2019

I Love Työvoimapalvelut – haastekilpailussa etsitään ratkaisuja rekrytointiongelmiin Pohjois-Savossa: Voittajille luvassa jopa 2 miljoonaa euroa palkintorahaa

Pohjois-Savon ELY-keskus etsii avoimella haastekilpailulla ratkaisuja yritysten rekrytointiongelmiin. Kilpailun tavoitteena ja haasteena on löytää uusia innovatiivisia ja vaikuttavia palveluja, joilla ratkaistaan työvoiman saatavuushaasteita ja yritysten rekrytointiongelmia koko Pohjois-Savon alueella.

Uusia työvoimapalveluja varten on kilpailussa jaossa palkintorahaa yhteensä kaksi miljoonaa euroa, joka jaetaan voittajien kesken. Palkintorahan käyttö jakautuu kahdelle vuodelle ja se jaetaan voittajilla hankintasopimuksen muodossa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen yksikön päällikön Jan Blombergin korostaa, että työvoimapalveluilla ratkotaan isoja yhteiskunnallisia ja haasteita - Tällä hetkellä yksi tällainen on yritysten kokemat rekrytointiongelmat. Viimeisimmän vuoden aikana yli 40 % pohjoissavolaista yrityksistä on kokenut rekrytointiongelmia. Kuitenkin työvoimapalveluihin suhtaudutaan harvoin positiivisesti. Tällä kilpailulla haluamme nostaa työvoimapalvelujen positiivista vaikutusta ihmisten elämään ja yritysten toimintaedellytyksiin. 

Lue lisää


Uppdaterad