Nyheter 2019

Erikoiskuljetusten väylänsuunnittelu – uusi opas julkaistu, koulutuspäivä huhtikuussa (Pirkanmaa)

Vasta ilmestyneestä Erikoiskuljetukset suunnittelussa -oppaasta löytyvät erikoiskuljetusten onnistumiselle välttämättömät väylänsuunnittelun uudet ja tähän asti hajallaan olleet aiemmat ohjeet.

Elinkeinoelämälle ja rakentamiselle välttämättömät maantieliikenteen erikoiskuljetukset ovat määrällisesti vähäinen, mutta sitäkin merkityksellisempi osa tieliikenteen kuljetuksia. Sen vuoksi on tärkeää, että kaupunkirakentamisessa ja teiden suunnittelussa otetaan entistä paremmin huomioon erikoiskuljetusten onnistumiselle välttämättömät erityisvaatimukset.

Vastailmestyneeseen Erikoiskuljetukset suunnittelussa -oppaaseen ovat ELY-keskuksen, Väyläviraston, kuntien, kuljetusalan, satamatoimijoiden ja useiden eri suunnittelutoimistojen tekniikka-alojen asiantuntijat yhdessä koonneet väyläsuunnittelun parhaita ratkaisuja. Työn tuloksena syntynyt opas on monipuolinen kokoelma infran hallinnan ja suunnittelun, erikoiskuljetusten ja liikenneturvallisuuden tavoitteista.

Osallistu asiantuntijoiden 10.4. koulutuspäivään

Pelkkä opas ei riitä, vaan oppaan ajatuksia on tarpeen viedä myös käytäntöön. Väylävirasto järjestää asiantuntijoiden koulutuspäivän Pasilan lääninhallituksen auditoriossa 10.4.2019. Maksuton koulutus on tarkoitettu maankäytön ja liikenteen asiantuntijoille sekä tie-, katu- ja ratasuunnittelijoille. Erikoiskuljetusten lisäksi päivä ohjelmassa käsitellään muun muassa hct-kuljetuksia ja mittauudistusta.

Tutustu oppaaseen: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf9/kuntaliitto_erikoiskuljetukset_ebook.pdf

Ilmoittaudu mukaan koulutuspäivään Väylän sivulla:

 https://vayla.fi/-/erikoiskuljetukset-ja-mittauudistus-liikennevaylien-suunnittelussa#.XFwzcOSP6Un


Uppdaterad